Promozione dessert Bindi al ristorante Da Marco Xujiahui


A partire dal lunedi 7 maggio, promozione sui dessert Bindi al ristorante Da Marco di Xujiahui.

Da Marco (Xujiahui branch)
Grand Gateway Square, 
1/F, 1 Hongqiao Lu, 
near Huashan Lu 
虹桥路1号, 港汇广场1651楼, 近华山路
Tel.: 6447 7577
METRO: Linea 1, 9 stazione Xujiahui, circa 3 minuti a piedi
Orario ogni giorno 10am-11pm
www.damarco.com.cn

 

Leave a Comment